معنی و ترجمه کلمه داراى روحیه دانشجویى به انگلیسی داراى روحیه دانشجویى یعنی چه

داراى روحیه دانشجویى

rah rah

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها