معنی و ترجمه کلمه داراى روحیه ضعیف به انگلیسی داراى روحیه ضعیف یعنی چه

داراى روحیه ضعیف

poor spirited
weak minded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها