معنی و ترجمه کلمه داراى روح خودسرى و جسارت به انگلیسی داراى روح خودسرى و جسارت یعنی چه

داراى روح خودسرى و جسارت

high spirited

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها