معنی و ترجمه کلمه داراى روح نظامى کردن به انگلیسی داراى روح نظامى کردن یعنی چه

داراى روح نظامى کردن

militarize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها