معنی و ترجمه کلمه داراى روش یا قاعده اى کردن به انگلیسی داراى روش یا قاعده اى کردن یعنی چه

داراى روش یا قاعده اى کردن

methodize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها