معنی و ترجمه کلمه داراى رگه هاى نامنظم به انگلیسی داراى رگه هاى نامنظم یعنی چه

داراى رگه هاى نامنظم

cross grained

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها