معنی و ترجمه کلمه داراى ریشه عصبى به انگلیسی داراى ریشه عصبى یعنی چه

داراى ریشه عصبى

neurogenic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها