معنی و ترجمه کلمه داراى ریشه هاى کرکى و مخملى به انگلیسی داراى ریشه هاى کرکى و مخملى یعنی چه

داراى ریشه هاى کرکى و مخملى

villiform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها