معنی و ترجمه کلمه داراى ریشه و اصل مشترک به انگلیسی داراى ریشه و اصل مشترک یعنی چه

داراى ریشه و اصل مشترک

monogenic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها