معنی و ترجمه کلمه داراى زائده هاى نوک تیز به انگلیسی داراى زائده هاى نوک تیز یعنی چه

داراى زائده هاى نوک تیز

papular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها