معنی و ترجمه کلمه داراى زاج به انگلیسی داراى زاج یعنی چه

داراى زاج

aluminous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها