معنی و ترجمه کلمه داراى زاویه دید بیش از معمول به انگلیسی داراى زاویه دید بیش از معمول یعنی چه

داراى زاویه دید بیش از معمول

wide angle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها