معنی و ترجمه کلمه داراى زبره سنگ به انگلیسی داراى زبره سنگ یعنی چه

داراى زبره سنگ

trachytic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها