معنی و ترجمه کلمه داراى زندگى آسوده به انگلیسی داراى زندگى آسوده یعنی چه

داراى زندگى آسوده

well off

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها