معنی و ترجمه کلمه داراى زندگى دردرون جانور به انگلیسی داراى زندگى دردرون جانور یعنی چه

داراى زندگى دردرون جانور

endozoic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها