معنی و ترجمه کلمه داراى زنگ کردن به انگلیسی داراى زنگ کردن یعنی چه

داراى زنگ کردن

bell

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها