معنی و ترجمه کلمه داراى زوائد و تزیینات به انگلیسی داراى زوائد و تزیینات یعنی چه

داراى زوائد و تزیینات

frilly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها