معنی و ترجمه کلمه داراى زگیل آویزان به انگلیسی داراى زگیل آویزان یعنی چه

داراى زگیل آویزان

acrochordon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها