معنی و ترجمه کلمه داراى ساختمان غیر مشخص به انگلیسی داراى ساختمان غیر مشخص یعنی چه

داراى ساختمان غیر مشخص

amorphous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها