معنی و ترجمه کلمه داراى ساختمان مضرس به انگلیسی داراى ساختمان مضرس یعنی چه

داراى ساختمان مضرس

dentigerous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها