معنی و ترجمه کلمه داراى سبزیکاى یا درخت کارى بلند به انگلیسی داراى سبزیکاى یا درخت کارى بلند یعنی چه

داراى سبزیکاى یا درخت کارى بلند

high grown

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها