معنی و ترجمه کلمه داراى سبک یا رفتار بخصوص به انگلیسی داراى سبک یا رفتار بخصوص یعنی چه

داراى سبک یا رفتار بخصوص

mannered

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها