معنی و ترجمه کلمه داراى سرعتى پنج یا شش برابر امواج صوتى در فضا به انگلیسی داراى سرعتى پنج یا شش برابر امواج صوتى در فضا یعنی چه

داراى سرعتى پنج یا شش برابر امواج صوتى در فضا

bypersonic
hypersonic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها