معنی و ترجمه کلمه داراى سرعت سیر هواپیماى جت به انگلیسی داراى سرعت سیر هواپیماى جت یعنی چه

داراى سرعت سیر هواپیماى جت

jet propelled

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها