معنی و ترجمه کلمه داراى سرنوشت و نصیب و قسمت ازلى به انگلیسی داراى سرنوشت و نصیب و قسمت ازلى یعنی چه

داراى سرنوشت و نصیب و قسمت ازلى

predestinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها