معنی و ترجمه کلمه داراى سرور و نشاط به انگلیسی داراى سرور و نشاط یعنی چه

داراى سرور و نشاط

vivacious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها