معنی و ترجمه کلمه داراى سر دراز به انگلیسی داراى سر دراز یعنی چه

داراى سر دراز

longheaded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها