معنی و ترجمه کلمه داراى سر رشته به انگلیسی داراى سر رشته یعنی چه

داراى سر رشته

competent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها