معنی و ترجمه کلمه داراى سر نسبتا کوتاه و صورت پهن به انگلیسی داراى سر نسبتا کوتاه و صورت پهن یعنی چه

داراى سر نسبتا کوتاه و صورت پهن

orthocephalic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها