معنی و ترجمه کلمه داراى سر کردن به انگلیسی داراى سر کردن یعنی چه

داراى سر کردن

head

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها