معنی و ترجمه کلمه داراى سطح شیب دار به انگلیسی داراى سطح شیب دار یعنی چه

داراى سطح شیب دار

canted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها