معنی و ترجمه کلمه داراى سطح ناهموار به انگلیسی داراى سطح ناهموار یعنی چه

داراى سطح ناهموار

ripple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها