معنی و ترجمه کلمه داراى سطوح حفره دار به انگلیسی داراى سطوح حفره دار یعنی چه

داراى سطوح حفره دار

calyculate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها