معنی و ترجمه کلمه داراى سقف مبتنى بر ردیف ستون به انگلیسی داراى سقف مبتنى بر ردیف ستون یعنی چه

داراى سقف مبتنى بر ردیف ستون

hypostyle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها