معنی و ترجمه کلمه داراى سنگر موقتى زیر زمینى کردن به انگلیسی داراى سنگر موقتى زیر زمینى کردن یعنی چه

داراى سنگر موقتى زیر زمینى کردن

retrench

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها