معنی و ترجمه کلمه داراى سه جفت برگچه به انگلیسی داراى سه جفت برگچه یعنی چه

داراى سه جفت برگچه

trijugate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها