معنی و ترجمه کلمه داراى سه خط به انگلیسی داراى سه خط یعنی چه

داراى سه خط

trilinear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها