معنی و ترجمه کلمه داراى سه دنده به انگلیسی داراى سه دنده یعنی چه

داراى سه دنده

tricostate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها