معنی و ترجمه کلمه داراى سه شاخ به انگلیسی داراى سه شاخ یعنی چه

داراى سه شاخ

tricone
tricorn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها