معنی و ترجمه کلمه داراى سه ضلع مساوى به انگلیسی داراى سه ضلع مساوى یعنی چه

داراى سه ضلع مساوى

three square

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها