معنی و ترجمه کلمه داراى سه عبارت به انگلیسی داراى سه عبارت یعنی چه

داراى سه عبارت

trinomial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها