معنی و ترجمه کلمه داراى سه فاصله کانونى و مرکزى به انگلیسی داراى سه فاصله کانونى و مرکزى یعنی چه

داراى سه فاصله کانونى و مرکزى

trifocal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها