معنی و ترجمه کلمه داراى سه قسمت به انگلیسی داراى سه قسمت یعنی چه

داراى سه قسمت

trichotomous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها