معنی و ترجمه کلمه داراى سه متغیر به انگلیسی داراى سه متغیر یعنی چه

داراى سه متغیر

trinal
trinary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها