معنی و ترجمه کلمه داراى سه ملکول به انگلیسی داراى سه ملکول یعنی چه

داراى سه ملکول

trimolecular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها