معنی و ترجمه کلمه داراى سه نشریه به انگلیسی داراى سه نشریه یعنی چه

داراى سه نشریه

trifoliolate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها