معنی و ترجمه کلمه داراى سه چین در دریچه قلب به انگلیسی داراى سه چین در دریچه قلب یعنی چه

داراى سه چین در دریچه قلب

tricuspidate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها