معنی و ترجمه کلمه داراى سه گوشه تند به انگلیسی داراى سه گوشه تند یعنی چه

داراى سه گوشه تند

triquetrous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها