معنی و ترجمه کلمه داراى سیم پیچ مغناطیسى انحرافى به انگلیسی داراى سیم پیچ مغناطیسى انحرافى یعنی چه

داراى سیم پیچ مغناطیسى انحرافى

shunt wound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها