معنی و ترجمه کلمه داراى شاخه و ترکه هاى خم شونده به انگلیسی داراى شاخه و ترکه هاى خم شونده یعنی چه

داراى شاخه و ترکه هاى خم شونده

vimineous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها